Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

Tiva C Series TM4C1294 Connected LaunchPadTisk

Pokud máte zájem o jiné mikrokontroléry než ty založené na jádře ARM (STM32 , NXP aj) můžete využít aktuální nabídku firmy Texas Instruments.
Jedná se o vývojovou desku s procesorem TM4C1294 - 120MHz 32-bit ARM Cortex-M4 s plovoucí desetinou tečkou, 1MB Flash, 256KB SRAM, 6KB EEPROM, integrovaný 10/100 Ethernet MAC+PHY, 8 x ...


<#EN>If you are interested in other processors than STM32 or NXP etc you can exploit current offer from Texas Instruments company.
This is a development board with TM4C1294 - 120MHz 32-bit ARM Cortex-M4 with floating point, 1MB Flash, 256KB SRAM, 6KB EEPROM, Integrated 10/100 Ethernet MAC+PHY, 8 x ...

Teploměr DS18B20 s BeagleBone a LCD 16x2 / Thermometer DS18B20 with BeagleBone and LCD 16x2Tisk

Zajímavou konstrukci teploměru s čidlem DS18B20, LCD displejem a jednodeskovým počítačem BeagleBone zveřejnil na serveru abclinuxu.cz Petr Bravenec.
K minipočítači jsou připojeny 2 čidla teploty. Hodnoty z nich jsou zobrazeny na LCD displeji. Hodnoty z teploměrů jsou zároveň zobrazovány i na ...


<#EN>This article is only in czech.

Zajímavou konstrukci teploměru s čidlem DS18B20, LCD displejem a jednodeskovým počítačem BeagleBone zveřejnil na serveru abclinuxu.cz Petr Bravenec.
K minipočítači jsou připojeny 2 čidla teploty. Hodnoty z nich jsou zobrazeny na LCD displeji. Hodnoty z teploměrů jsou zároveň zobrazovány i na ...

Aktualizace tutoriálu pro STM32F4 DiscoveryTisk

Na stránkách joudove.8u.cz přibyl další zajímavý článek. Tentokrát o USARTU. Jsou zde popsány jednotlivé registry a článek obsahuje vzorové programy....


<#EN>
A tutorial for STM32F4 Discovery - USART...

Aktualizováno: Knihovna pro eagle / library for eagleTisk

Knihovna pro eagle (RFM70, LCD Nokia 3310, 2.8inch TFT LCD, AD7415, socket battery AAA)

http://chiptron.cz/downloads.php?cat_id=1&download_id=1

<#EN>Library for eagle (RFM70, LCD Nokia 3310, 2.8inch TFT LCD, AD7415, socket battery AAA)

http://chiptron.cz/downloads.php?cat_id=1&download_id=1

AVRDROID - bezdrátové programování AVR / wireless programming solution for AVR microcontrollerTisk

Pokud chcete programovat mikroprocesory ze svého telefonu nebo tabletu s operačním systémem Android, pak máte možnost.
Vývojové prostředí se jmenuje AVRDROID, ale je potřeba k němu mít i programátor s bluetooth rozhraním. Pro úspěšné nahrání programu z telefonu/tabletu, je potřeba nahrát bootloader do AVR mikroprocesoru. Je totiž, stejně jako mikroprocesory v Arduino, programován ...


<#EN>If you want programm microcontrollers from your a phone or a tablet with a operating system Android, you can begin.
AVRDroid is IDE for programming of microcontrollers AVR, but you have to own a programmer with bluetooth module. For successful loading microcontroller is needed load bootloader to the AVR. The AVR are programmed ...

STM32 MCU NucleoTisk

STM32 Nucleo - tak se jmenují nové vývojové kity od firmy ST Microelectronics. Dostupné jsou tyto vývojové kity : NUCLEO-F103RB, NUCLEO-L152RE, NUCLEO-F401RE, NUCLEO-F030R8 (a NUCLEO-F072RB).
Jak můžete poznat, dostupné jsou mikroprocesory z řad F4, F1, F0 a L1. Jak píše oficiální web, vývojová deska Nucleo poskytuje Arduino™ zázemí v podobně Arduino™ rozložení konektorů. Nucleo obsahuje integrovaný ST-LINK debugger/programátor.
Kit můžete programovat a ladit v různých vývojových prostředích (IDE) jako Atollic TrueStudio, Keil, ale také ONLINE překládat v překladači na stránce mbed.org.
Pro ultra low power aplikaci můžete použít kit Nucleo STM32L152RE, pro běžné aplikace naopak Nucleo STM32F030R8 nebo Nucleo STM32F103RB a pro vysoký výkon STM32F401RE.
Vývojové kity obsahují...


<#EN>STM32 Nucleo - this is a new name for development boards by ST Microelectronics. These development boards are available: NUCLEO-F103RB, NUCLEO-L152RE, NUCLEO-F401RE, NUCLEO-F030R8 (and NUCLEO-F072RB).
If you take notice, the microcontrollers are from F4, F1, F0 and L1 series. The development boards contain Arduino™ connectivity. The Nucleo contain integrated ST-LINK (debugger and programmer).
You can program and debug the board in varied IDE and you can compile your program ONLINE at the website mbed.org.
The Nucleo STM32L152RE may be used in low power applications, The Nucleo STM32F030R8 is mainstream board and the Nucleo STM32F103RB may be used for high performance.
These development boards contain...

AVRDUDESS - GUI for AVRDUDETisk

Program není nejnovější, ale to mu neubírá na funkčnosti. Program slouží jako grafické rozhraní (="klikátko", nadstavba) pro program AVRDUDE. AVRDUDE je nástroj sloužící k programování mikroprocesorů od firmy atmel (atmega, attiny, at90can/usb, atxmega atd).
Podporuje širokou škálu programátorů od Arduino přes Atmel AVR Dragon, STK500,600,200 až po USBAsp nebo The Bus Pirate. Samozřejmostí je zápis i čtení pojistek i programu do FLASH paměti i EEPROM. Velkou výhodou této grafické nadstavby pro AVRDUDE je multiplatformita (Linux, Windows i Mac OS X)...


<#EN>The program is used as GUI for AVRDUDE. AVRDUDE is tool for programming microcontrollers by atmel (atmega, attiny, at90can/usb, atxmega etc).
The program supports a lot of programmers for example Arduino, Atmel AVR Dragon, STK500,600,200, USBAsp or The Bus Pirate. The program able to reading and writting fuses and load code to FLASH and EEPROM. The program is multiplatform (Linux, Windows and Mac OS X)...

Raspberry Pi - LED Turn On/Off and BlinkingTisk

Program pro ovládání LED (zapnutí/vypnutí a blikání). U blikání zadáváte počet opakování a periodu. Program je napsán v programovacím jazyce python. LED je připojena na vývod GPIO 7. Naleznete zde jak vytvořit soubor, kompletní kód i jak ho spustit.

http://chiptron.cz/articles.php?article_id=51


<#EN>Code for controlling LED (turn ON/OFF and blinking). Choice blinking LED you have to specify number repeating and blinking period. The code is written in python. LED is connected on GPIO 7. You find "How to create file" and complete code.

http://chiptron.cz/articles.php?article_id=51

Raspberry Pi + Arduino = RaspiDuinoRoverTisk

Máme tu další verzi robota. Zajímavostí tohoto robota je, že je ovládán pomocí iPhonu. Robot se skládá ze zmíněného iOS zařízení, které komunikuje s Raspberry Pi pomocí HTTP a TCP, na Raspberry Pi je připojena kamera. Komunikace mezi Raspberry Pi a Arduino Uno + arduino motor shield probíhá pomocí sběrnice I2C.
Pomocí TCP se posílají příkazy robotu a pomocí HTTP se streamuje video...


<#EN>This is next version of robot. The robot is controlled iPhone. The robot is consist of iPhone which communicates with Raspberry Pi through HTTP and TCP. The camera is connected Raspberry Pi. The communication between Raspberry Pi and Arduino Uno + arduino motor shield is I2C protocol.
The commands are send through TCP and the video is streamed through HTTP...

SD card locker s ATtiny85 / Real SD card locker based on Attiny85Tisk

Mysleli jste si, že SD kartu opravdu zamknete proti zápisu přepínačem na kartě? Omyl! Zda půjde SD karta pouze číst nebo číst i psát nerozhoduje přepínač ns kartě, ale operační systém, který může a nemusí akceptovat přepínač v poloze lock/open. Pokud chcete kartu opravdu zamknout proti čtení, pak se podívejte na tento projekt.
Opravdové zamknutí provedete změnou bitu TMP_WRITE_PROTECT (popřípadě PERM_WRITE_PROTECT) v CSD registru karty.
Původní projekt zveřejnil Karl Lunt, který použil mikroprocesor ATmega328. Nephiel však použil ATtiny85, která dokáže zamknout a odemknout SD kartu jedním ...


<#EN>Did you think, that the SD card will lock when you switch switcher in the card? It is fallacy. The operating system arbitrates if the SD card will be locked for writing or will be opened for reading and writing. If you really want to lock it for writing, you have to change bit in the TMP_WRITE_PROTECT (or PERM_WRITE_PROTECT) in the CSD register. Karl Lunt shared the original project, but he used ATmega328. Nephiel used ATtiny85. This device can lock or open SD card by only one switch ...

ATmega GPS SMS AlerterTisk

Základem tohoto zařízení je mikroprocesor ATmega88, GPS modulem Ublox NEO6MV2 a akcelometrem. Jedná se o hlídač, který pošle sms, respektive ATmega88 pošle příkaz mobilu (Nokia 3210) pro odeslání sms zprávy s aktuálními GPS souřadnicemi. Ke stažení je kompletní kód a ke zhlednutí je i video...


<#EN>The microcontroller ATmega88 is the bases of this device. The ATmega88 communicates with Ublox NEO6MV2 and accelerometer. This is SMS alerter, which is sending sms or more precisely ATmega88 is sending AT commands to mobile phone (Nokia 3210) and it is sending sms with actually GPS coordinates. You can download complete code and you can watch video...

ATtiny GPS LongLat LoggerTisk

Tento projekt využívá jako GPS přijímač Ublox-NEO6MV2 GPS modul ve spojení s mikroprocesorem od firmy Atmel - ATtiny 2313A. Komunikace probíhá skrze UART. Článek vysvětluje komunikaci s GPS modulem i způsob zpracování dat z něj. Data jsou ukládána do externí EEPROM...


<#EN>This project uses GPS reciever Ublox-NEO6MV2 GPS module with ATtiny2313A. The microcontroller communicates with GPS module through the UART. The article explains the communication with GPS module and data processing. The data from GPS are saved to extern EEPROM...

2 roky s Raspberry Pi / Two years with Raspberry PiTisk

29. února to budou 2 roky od uvedení RPi pro širokou veřejnost. Proty, co neví oč jde, tak druhé video je malé seznámení :-)<#EN>Two years of Rapsberry Pi. Second video is "What is a Raspberry Pi?".
Návod STM32F4 Discovery / Tutorial STM32F4Tisk

Na stránce joudove.8u.cz jsem nalezl velmi hezký návod pro STM32F4 Discovery kit. Je zde velmi podrobně probírán postup programování i samotné vývojové prostředí Keil. Začíná se zde o úplných základů. Od vytvoření projektu v Keil, rozsvícení LED, práci s tlačítkem, využití časovače/timeru až po externí přerušení. Další programy bude zcela jistě přibývat.


<#EN>This news and article is only in czech language.

http://joudove.8u.cz/index.php?option=com_content&view=category&id=13&Itemid=152

Článek - VHDL - 8bit čítač/counterTisk

Další příklad kódu ve VHDL pro FGPA. Tentokrát 8bitový čítač/counter. Jsou zde dva zdrojové kódy (i testbenche), u kterých je vysvětlen rozdíl mezi podmínkama na vstupu "reset". Článek je doplněn o dva obrázky vysvětlující každou situaci.

http://chiptron.cz/articles.php?article_id=49

Regulátor otáček pro vrtačku / Speed control drillTisk

Uživatel Matus77 nás upozornil na tuto konstrukci za což mu děkujeme.
V článku je popsán hardware (motor, výkonová část regulátoru, snímací část, řídící část...). Článek popisuje měření indukovaného napětí i regulační algoritmus. Vše je přehledně zobrazeno ve vývojovém diagramu a k dispozici jsou grafy s odezvou regulátoru. Srdcem regulátoru je mikrokontrolér ATMega8-16PU. Jak autor píše...


<#EN>Member Matus77 our attention on this project. Thank you.
A hardware is described in article (electrical motor, power part of the controller, measuring part, control part...). A article describe measuring induction voltage and control algorithm. The microcontroller ATMega8 is base component in the project....

44 projektů s Raspberry Pi/ 44 projects with Raspberry PiTisk

Máte doma Raspberry Pi a nevíte jaký projekt byste mohli zrealizovat? Zde máte přehled 44 projektů s Raspberry Pi. Můžete si vytvořit web server, mail server nebo web cam server. RPi může řídit i QuadCopteru nebo i tank. Pomocí několika RPi si můžete vytvořit Superpočítač (Cluster z RPi). Pokud programujete mikrokontroléry PIC, věřte že RPi můžete použít jako PIC programátor. RPi se dostal i do stratosférického balónu, kde zaznamenával údaje z různých čidel.
Naleznete zde i zajímavější projekty jako monitor provozu na silnici...


<#EN>Do you have Raspberry Pi and you don't know what to do? Here is summary 44 projects with Raspberry Pi. You can make web server, mail server or web cam server. Rpi controls QuadCopter or tank. You can make Supercomputer with several RPi. If you program PIC microcontrollers, RPi can program it. RPi log data in the space balon.
You can find more interesting projects as a traffic monitor....

PandaBoard ES - výkonější brácha BeagleBoneTisk


Pokud vám minipočítače jako Raspberry Pi, BeagleBone a další přijdou málo výkonné, pak vězte, že existují i výkonnější alternativy. Například zmíněný PandaBoard ES, který je forkem BeagleBonu.
Jedná se o projekt založený na procesoru od Texas Instruments a to OMAP4460. OMAP4460 SoC (system on a chip) je 2 jádrový ARM® Cortex™-A9 MPCore™ procesor taktovaný na 1.2GHz s 1GB RAM paměti DDR2.
Nezvyklá je výbava minipočítače: WiFi 802.11 b/g/n a Bluetooth® v2.1. Pro debug jsou vyvedeny UART/RS-232, JTAG, 2 status LEDky.
Další výbava je už standardní, např. ...

Zálesácký logger / Backwoods loggerTisk


Logger meří nadmořskou výšku, teplotu a tlak vzduchu. Jak autor píše, logger je vhodný pro turisty, lyžaře, cyklisty, kajakáře a mnoho dalších sportů.

Jsou dvě verze zálesáckého loggeru.
Logger Classic a Logger Mini. Classic smá display 84x48 z nokie 3310 a je napájena 3V CR2032 baterie.
Mini je o polovinu menší než Classic. Grafy se zobrazují na OLED 128x64, je napájen 1.5V AAA baterie s DC Boost měničem pro vytvoření 3V. Zařízení jsou samozřejmě velmi energeticky nenáročné. Záznam skenování je od 1 hodiny do 2 týdnů. Frekvence sbírání vzorků je 1 minuta ...

Robot - PIC16F1829 a ATmega168Tisk


Po dlouhé době tu máme zase nějakého robota. Ten komunikuje skrze bluetooth s tabletem či jiným zařízením obsahující terminál. Robot má na sobě připevněnou VGA kameru, která komunikuje na frekvenci 2.4GHz. Regulátor L293D se stará o ...

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
9,405,194 návštěv